X father_day_2558
TEL. 02-196-8234     Hot Line : 085-921-3636     www.FourInsured.com    

www.fourinsured.com

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหยุดโทษเวรกรรม...! เสียที
  และ อย่าคิดว่าเป็นการแช่งตัวเอง เพราะวันนี้เราต้อง
การสร้างครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับคนที่เรารักที่สุดถ้าเงินสามารถซื้อการมีชีวิตนิรันดรเป็นอมตะได้  หรือซื้อ
ประกันว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ เท่าไรเราก็จ่ายใช้ไหมครับ... ? แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงๆ มันต้องคุ้มค่าแด่ “คนที่คุณ
รัก” แล้วคุณจะบอกว่าจะไม่เสียใจเลย วันนี้คุ้มครองทั้งชีวิต และค่ารักษาพยาบาล : ยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษา
ส่วนใหญ่                                       ab2
ประกันภัยอุบัติเหตุ 
        ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้ง
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย และสามารถขยายความคุ้มครองได้ทั้ง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การ
จลาจล นัดหยุดงาน ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก ทั้งในขณะทำงาน  หรือขณะเดินทางพักผ่อน หรือ
ท่องเที่ยว
1.  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นบุคคลรายเดี่ยวทั่วไป เช่น พนักงาน แพทย์  อาชีพทั่วไป
2.  การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับห้างร้าน บริษัท โรงงาน โรงแรม เป็นการทำเป็นกลุ่ม
3.  การประกันภัยนักเรียน  กลุ่มสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับ  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 


ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 แบบ
 อบ. 1 จะมีความคุ้มครอง
-  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
-  การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
-  การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
-  การรักษาพยาบาล
อบ. 2 จะให้ความคุ้มครอง มากกว่า อบ.1
-  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
-  การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
-  การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
-  การรักษาพยาบาล
-  การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน


ความคุ้มครอง ประเภทการประกัน
อบ.1 อบ.2
เสียหาย สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
การรักษาพยาบาล
การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง
และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน


ข้อควรพิจารณาในการทำประกันภัย
ทุนเอาประกันภัยประมาณ 10 เท่า ของรายได้ทั้งปี
ความคุ้มครอง ควรพิจารณาซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น กรณีที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์


อาชีพท่านมีผลต่อเบี้ยประกันภัยอย่างไร...?
เสี่ยงมากเบี้ยแพง เสี่ยงน้อยเบี้ยถูก
อาชีพชั้น 1 ทำงานภายในสำนักงาน
อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิต ที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน  การเดิน
ทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน 
อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเหมืองแร่กรรมกร การก่อสร้างอาคารสูง สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอันตราย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย พนักงานรักษาความปลอดภัย สายการบิน (นักบิน
ลูกเรือ) อุตสาหกรรมเหล็ก ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด โรงโม่หิน อุตสาหกรรมเดินเรือ ต่อ
เรือโรงกลึง รับซื้อขายของเก่า ทหาร ตำรวจ ดับเพลิง ธุรกิจที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์เกินร้อยละสิบ คนขับรถ
(รถบรรทุก รถทัวร์ แทรกเตอร์ รถน้ำมัน รถเครน) เป็นต้น


ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์นี้ไม่ต้องรับผิดชอบ
•  การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
•  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
•  การแท้งลูก
•  การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
•  ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
•  ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
•  สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
•  การจลาจล การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ ประกาศภาวะฉุกเฉิน ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
•  การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็น
ต้น ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
•  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
•  ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินส่วนตัวซื้อความคุ้ม
ครองเพิ่มได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายรับประกันภัย  โทร. 02-196-8234 (Auto)  โทรสาร 02-196-8235
บริษัท โฟร์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
62/11-12 ม.1 ถนนราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 

e-max.it: your social media marketing partner
 

บริษัทรับประกันภัย "เืืพื่อคุณ"

  บมจ. วิริยะประกันภัย
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  บมจ. นวกิจประกันภัย
  บมจ. เทเวศประกันภัย
  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ. ไทยศรีประกันภัย
  บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  บมจ. นำสินประกันภัย
  บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
  บมจ. จรัญประกันภัย
  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
  บมจ. ไพบูลย์ประกันภัย
  บมจ. ไทยประกันภัย
  บมจ. คูเนียประกันภัย
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย
  บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง
  บมจ. แอล เอ็ม จี ประกันภัย
  บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  บมจ. สินมั่นคง ประักันภัย
  บมจ. อินทร ประกันภัย
  บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
  บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย
hellosDarKor-062

วิธีการชำระเบี้ย

pay-new

เว็บเพื่อนบ้าน


เมนู